Nieuws

Nieuwe versie standaardbestek 250 voor wegenbouw

Gepubliceerd op

Het agentschap Wegen en Verkeer publiceerde versie 4.1 van het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw.

Deze versie is in overeenstemming met de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016. Daarnaast zijn de technische hoofdstukken aangepast aan de huidige stand van de techniek, met beschrijving van nieuwe materialen en uitvoeringsmethodes.

Wanneer gebruiken? 
Sociale huisvestingsmaatschappijen gebruiken deze versie 4.1 voor opdrachtdocumenten voor infrastructuurwerken die ze vanaf 1 januari 2020 publiceren. 

U kunt de digitale versie downloaden op de website van het agentschap Wegen en Verkeer