Nieuws

Fusie van drie SHM's tot Woonveer Klein-Brabant

Gepubliceerd op

De 3 sociale huisvestingsmaatschappijen van Klein-Brabant worden vanaf 1 januari 2019 één geheel. De huurmaatschappijen Eigen Woning en Gezellige Woningen en de koopmaatschappij Kleine Landeigendom Klein-Brabant heten vanaf dan 'Woonveer Klein-Brabant'. 

"We kozen voor deze naam omdat die vanzelfsprekend verwijst naar het thema wonen", zegt directeur van Eigen Woning Bart Smets. "Maar nog veel belangrijker is de verwijzing naar de veren van Sint-Amands en Mariekerke, die de band vormen tussen de gemeenten in ons werkingsgebied: Puurs-Sint-Amands en Bornem. Symbolisch zien we er ook de veerkracht in die je krijgt door een stevige thuisbasis."

"Woonveer Klein-Brabant zal aan iedereen die voldoet aan de geldende voorwaarden een betaalbare, kwalitatieve en duurzame huur- of koopwoning aanbieden in de regio Bornem-Puurs-Sint-Amands. Samen willen wij hét aanspreekpunt zijn voor kwaliteitsvol en betaalbaar wonen in Klein Brabant."