Nieuws

Nieuwe CBO-oproep sociaal wonen gestart

Gepubliceerd op

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) lanceerde op 1 september 2022 de tweede oproep Constructieve Benadering Overheidsopdrachten (CBO). Met CBO wil de VMSW private initiatiefnemers stimuleren om sociale woningen te bouwen op eigen gronden. 

Waarom kiezen voor CBO? 

  • Projecten die aan de voorwaarden voldoen, hebben veel kans om gerealiseerd te worden. Het is een zekere manier om uw eigen gronden te ontwikkelen.
  • Bijna in heel Vlaanderen stellen sociale huisvestingsmaatschappijen (delen van) hun werkingsgebied ter beschikking.
  • De VMSW faseert de procedure om uw kosten en ook uw risico te beperken. De eerste selectiefase vraagt een beperkte inzet van tijd en middelen.  
  • Uw investering tijdens het bouwproces is minimaal. Afrekeningen gebeuren via maandelijkse vorderingsstaten, die zorgen voor een maximale prefinanciering van twee en een halve maand. 

Wanneer uw voorstel indienen? 
U stelt een totaalproject voor: u staat in voor het grondaanbod, het ontwerp en de bouw van sociale woningen. Via e-Procurement dient u uw kandidatuur in voor 24 november 2022. U stelt hierbij uw onderneming en projectsite voor. Als uw kandidatuur voldoet, dan nodigt de VMSW u uit om tegen 26 juni 2023 een ontwerp van de woningen uit te werken. 

Meer informatie?
Alle documentatie en informatie vindt u op de website van de VMSW.