Nieuws

Masterplan voor duurzame wijk De Werve Hoef in Wijnegem klaar voor uitvoering

Voor de ontwikkeling van de duurzame wijk De Werve Hoef in Wijnegem gaven De Ideale Woning en de gemeente aan het ontwerpbureau Collectief Noord de opdracht om een masterplan uit te werken. Dat is nu klaar voor uitvoering.

Feestelijke opening van nieuwe leefbuurt in Tielen

De oude ‘Rozenwijk’ in Tielen … Onherkenbaar veranderd van een monotone woonwijk uit de jaren 70 in een hedendaagse frisse leefbuurt met een gevarieerd straatbeeld.

Twee SHM's fusioneren tot De Woonbrug

Op 30 juni 2018 fusioneerden Eigen Haard (Herentals) en De Heibloem (Olen) tot één sociale huisvestingsmaatschappij. Samen gaan ze verder onder de naam ‘De Woonbrug’. 

Discussiedagen sociale huisvesting in december

De Discussiedagen Sociale Huisvesting willen een platform bieden om na te denken over de toekomst van de sociale huisvesting in Vlaanderen. Waar moet de sociale huisvesting staan in 2050? Zijn er fundamentele hervormingen nodig dan wel specifieke bijsturingen? 

Deelnemers schreven voor 1 juli een paper waarin ze hun analyse, visie of idee over één van de centrale thema's uiteenzetten en zijn afkomstig uit de praktijk-, advies-, onderzoeks- en beleidssfeer van de sociale huisvesting. 

Discussiedagen Sociale Huisvesting in december

De Discussiedagen Sociale Huisvesting willen een platform bieden om na te denken over de toekomst van de sociale huisvesting in Vlaanderen. Waar moet de sociale huisvesting staan in 2050? Zijn er fundamentele hervormingen nodig dan wel specifieke bijsturingen? Deelnemers schrijven voorafgaand een paper over hun analyse, visie of idee.

Fusie van twee SHM's tot Habitare+


Op 21 juni zijn de Deinse Sociale Bouwmaatschappij en de Merelbeekse Sociale Woningen gefusioneerd tot Habitare+.

Discussiedagen Sociale Huisvesting in december

De Discussiedagen Sociale Huisvesting willen een platform bieden om na te denken over de toekomst van de sociale huisvesting in Vlaanderen. Deelnemers schrijven voorafgaand een paper over hun analyse, visie of idee.

Fusie van twee SHM's tot WoonAnker Waas

Op 20 juni zijn de huisvestingsmaatschappijen WoonAnker en Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen gefusioneerd tot WoonAnker Waas.

Fusie van twee SHM's tot Woonpunt Schelde-Rupel

Sinds 5 juni 2018 bundelen de Sociale Bouwmaatschappij Schelle en Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij hun krachten tot Woonpunt Schelde-Rupel. 

Opdrachtnemer gezocht voor Tasibel-site in Hamme

De Zonnige Woonst wil als sociale huisvestingsmaatschappij op de Tasibel-site in Hamme een betaalbare, inclusieve en toekomstgerichte Zorgzame Buurt realiseren. Ze publiceerde een selectieleidraad voor de aanduiding van een opdrachtnemer.