Data en leden

Data kwaliteitskamer 2020

9 maart 2020

30 juni 2020

8 september 2020

8 december 2020

Leden van de kwaliteitskamer 2020

De kwaliteitskamer bestaat uit effectieve leden en hun plaatsvervangers van de volgende organisaties:

organisatie

effectief lid

plaatsvervangend lid

Minister of zijn gemachtigde (voorzitter)

Jan de Craen

Nina Ercegovic

Wonen-Vlaanderen

Wim Guillemyn

Luc De Meyer

De VMSW

Nathalie Vermeulen

Bart Velleman

 Vlaams Bouwmeester

Anne Malliet

Mario De Putter

VVH

Bjorn Mallants

Ilse Piers

 

Personeelsleden van de VMSW zorgen voor het secretariaat van de kwaliteitskamer.

U kunt het secretariaat bereiken via kwaliteitskamer@vmsw.be.

Meer contactgegevens van de VMSW vindt u op onze contactpagina.