Data en leden

Data kwaliteitskamer 2021

7 maart 2021

22 juni 2021

7 september 2021

7 december 2021

Deze bijeenkomsten gaan enkel door wanneer er agendapunten zijn. De beslissingen die de kwaliteitskamer neemt, vindt u terug bij beslissingen.

Leden van de kwaliteitskamer 2021

De kwaliteitskamer bestaat uit effectieve leden en hun plaatsvervangers van de volgende organisaties:

organisatie

effectief lid

plaatsvervangend lid

Minister of zijn gemachtigde (voorzitter)

Jan de Craen

Nina Ercegovic

Wonen-Vlaanderen

Wim Guillemyn

Luc De Meyer

De VMSW

Nathalie Vermeulen

Bart Velleman

 Vlaams Bouwmeester

Anne Malliet

Mario De Putter

VVH

Bjorn Mallants

Ilse Piers

 

Personeelsleden van de VMSW zorgen voor het secretariaat van de kwaliteitskamer.

U kunt het secretariaat bereiken via kwaliteitskamer@vmsw.be.

Meer contactgegevens van de VMSW vindt u op onze contactpagina.