De rol van VMSW

Als opdrachtgever (tenlasteneming)

U kan als initiatiefnemer aan de VMSW een machtiging geven om in uw naam de infrastructuurverrichtingen uit te voeren (tenlasteneming).

Als subsidiërende overheid (subsidiëring)

Als u zelf opdrachtgever bent van infrastructuurwerken, dan dient u een subsidiedossier bij de VMSW in.