SHM – overdracht infrastructuur naar het gemeentelijk openbaar domein

Moment onderhoudsplicht decretaal vastgelegd 

Uw SHM krijgt pas subsidies voor infrastructuurwerken en aanpassingswerken aan de woonomgeving als deze werken - samen met de grond waarin of waarop ze worden uitgevoerd - overgedragen worden aan de gemeente om in het gemeentelijke openbare domein te worden opgenomen. 

De overdracht van de gesubsidieerde of ten laste genomen infrastructuur naar gemeentelijk openbaar domein is dus een ondubbelzinnige en afdwingbare subsidievoorwaarde. 

De gemeente is onderhoudsplichtig voor de aangelegde infrastructuur vanaf de voorlopige oplevering of de ingebruikname van de infrastructuur. Dit is ongeacht of de overdracht naar gemeentelijk openbaar domein al gebeurde of niet. 
Dit moment van de onderhoudsplicht is nu decretaal vastgelegd. De overdracht gebeurde namelijk niet altijd binnen de opgelegde termijn van één jaar na de voorlopige oplevering.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.