Wat moet ik doen als

SHM (opdrachtgever)

Wat moet u doen als u zelf opdrachtgever bent van infrastructuurwerken (subsidiedossier)?

SHM – overdracht infrastructuur naar het gemeentelijk openbaar domein

Uw SHM krijgt pas subsidies voor infrastructuurwerken en aanpassingswerken aan de woonomgeving als deze werken en de grond overgedragen worden aan de gemeente.

Opdrachtnemer - erelonen

Hier leest u hoe het betalingsverkeer voor erelonen verloopt bij de VMSW: wat en hoe moet u digitaal indienen om het ereloon voor uw prestaties te ontvangen?

Opdrachtnemer - labo

De VMSW digitaliseerde haar betalingsverkeer voor erelonen van infrastructuurdossiers, bijvoorbeeld voor proeven.