Uitvoering van de werken

Betalingen

Om de verwerking van vorderingsstaten en facturen sneller te laten verlopen, kiest de VMSW daarom voor een volledige digitale verwerking.

Verrekeningen

Hier vindt u een modelformulier.