Professionelen aanstellen

Ontwerper aanstellen

Lijsten met door de VMSW erkende ontwerpers die voldoen aan de kwalificaties vermeld in het financieringsbesluit vindt u hier. Ook andere ontwerpers die niet voorkomen op deze lijsten, maar die wel voldoen aan deze kwalificaties, komen in aanmerking als ontwerper van wooninfrastructuur.