Professionelen aanstellen

Ontwerper aanstellen

U vindt hier lijsten met door de VMSW erkende ontwerpers die voldoen aan de kwalificaties vermeld in het financieringsbesluit.

Veiligheidscoördinator aanstellen

Voor bouw- en infrastructuurwerken stellen we altijd samen een veiligheidscoördinator aan. U vindt hier een handleiding, modelcontracten en modelofferteformulieren.