Archeologie

Op 1 juni 2016 trad de laatste fase van het archeologieluik van het Onroerenderfgoeddecreet (12 juli 2013) in werking. In bepaalde gevallen moet u nu een archeologienota toevoegen, als u een stedenbouwkundige - of verkavelingsvergunning aanvraagt.

Wanneer is een archeologienota verplicht?

Voor stedenbouwkundige vergunningen (artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet) en voor verkavelingsvergunningen (artikel 5.4.2 van Onroerenderfgoeddecreet) zijn de drempels en criteria vastgelegd. U leest deze drempels en criteria na in het Onroerenderfgoeddecreet.

U dient bij volgende projecten een goedgekeurde archeologienota in:

  • in een voorlopig of definitief beschermde archeologische site
  • in een vastgestelde archeologische zone: als het perceel of de percelen groter zijn dan 300m² en de ingreep in de bodem groter is dan 100m²
  • buiten de vastgestelde archeologische zone (in woon- en recreatiegebied): als het perceel of de percelen groter zijn dan 3000m² en de ingreep in de bodem groter is dan 1000m²

U vindt alle archeologische zones in het Geoportaal van het agentschap Onroerend Erfgoed. Ook vindt u op hun website een handige beslissingsboom om na te gaan of u een goedgekeurde archeologienota moet toevoegen.

Aanmelden

Het maken van een archeologienota beschouwen we als de deelverrichting 'bouwrijp maken van gronden'. Ze komt in aanmerking voor SSI (subsidie voor wooninfrastructuur) als voor de opstelling ervan een ingreep in de bodem vereist is.

U moet deze deelverrichting ‘bouwrijp maken van gronden’ wel eerst aanmelden via het projectportaal.

Verdere informatie

De VMSW maakte hierover een telex (2016 - nr. 14). Sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen deze nalezen op Woonnet (login vereist).

Modelbestek en meetstaat

Archeologische opgraving

Als uit de archeologienota blijkt dat het terrein misschien archeologische sporen bevat, dan is een archeologische opgraving verplicht.

Modelbestek en meetstaat

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.