Projectvoorbereiding en opstart

Project aanmelden

U moet een project aanmelden via het projectportaal.

Archeologie

Sinds 1 juni 2016 moet u in bepaalde gevallen een archeologienota toevoegen als u een stedenbouwkundige - of verkavelingsvergunning aanvraagt.