Gunning van de opdracht

Dossiersamenstelling

Uit welke onderdelen moet het gunningsdossier samengesteld zijn?