Rangschikking SVK Pro 2018 proefprocedure

Beoordeling ingediende verhuurbeloftes

Een jury beoordeelde de ontvankelijke SVK Pro-dossiers op basis van het advies van de diensten van de VMSW. Op voorstel van deze jury rangschikte de raad van bestuur van de VMSW, tijdens haar zitting van 24 september 2019, de volgende 4 projecten gunstig:

Perceel Inschrijver Locatie Aantal Positie
SVK Gent Domicilia Wolfputstraat, Oostakker (Gent) 14 appartementen 1
  Alides REIM Foreestelaan, Gent 8 appartementen 2
         
SVK Zuid-Oost-Vlaanderen Domicilia Clavis, Aalst 6 appartementen 1
         
SVK Meetjesland Inclusio Broedershof, Eeklo 15 appartementen 1

 

De volgende projecten rangschikte de raad van bestuur niet:

Perceel Inschrijver Locatie Aantal Positie
SVK Antwerpen Domicilia Eksterlaer, Deurne 9 appartementen en 12 woningen -

 

Het SVK, dat als bouwheer optreedt na de gunningsfase in de procedure, zal de inschrijver van het gunstig gerangschikt project contacteren voor het sluiten van een raamovereenkomst. De duur van deze overeenkomst bedraagt 3 maanden vanaf de sluiting. Binnen deze periode moet het SVK een beslissing nemen over het al dan niet afroepen van de verhuurbelofte.