Documenten SVK Pro 2018 proefprocedure

Bestek met bijlagen

Bestek SVK Pro-proefprocedure (pdf – 1 MB)

Rechtzetting bestek: Blz. 22 onderaan, onder 2.3.4 VORM EN INHOUD VOORSTEL bevat een materiële vergissing.
De volgende passage uit blz. 22 onderaan, onder 2.3.4 VORM EN INHOUD VOORSTEL van de gunningsleidraad dient voor niet-geschreven te worden aanzien:

a  Bijlage 1 'Percelen – deelnemende SVK’s/gebieden'
b  Bijlage 2 'Huurovereenkomst'
c  Bijlage 3 'Info toelichtingsvergadering'
d  Formulier 1: Aanvraag tot deelname SVK Pro
e  Formulier 2: UEA (Uniform Aanbestedingsdocument)
f  Formulier 3: Verbintenis terbeschikkingstelling middelen
g  Formulier 4: Verhuurbelofte(s)

Bijlage 1: percelen - deelnemende SVK’s en hun werkgebieden (pdf - 677 kB)

Bijlage 3: informatie over toelichtingsvergaderingen SVK’s (xlsx - 21 kB)

Formulier 2: het Uniform Europees Aanbestedingsbericht (UEA) (pdf - 96 kB)

Bijlage 2, formulier 1 en 3 vindt u in het bestek hierboven. 

Verslagen en presentaties toelichtingsvergaderingen:

SVK Woonweb van 10 januari 2019: verslag (pdf - 111 kB) 

SVK Gent van 17 januari 2019: verslag (pdf - 87 kB)presentatie 1 (pdf - 3.505 kB) en presentatie 2 (pdf - 135 kB)

SVK De Poort van 16 januari 2019: verslag De Poort (pdf - 89 kB) en presentatie (pdf - 170 kB)

SVK Het Sas van 17 januari 2019: verslag Het Sas (pdf - 89 kB) en toelichting (pdf - 34 kB)

SVK Land van Loon 18 januari 2019: verslag (pdf - 145 kB) en presentatie (pdf - 239 kB)

SVK Houtvast van 22 januari 2019: verslag (pdf - 102 kB) en presentatie (pdf - 724 kB)

SVK OCMW Destelbergen van 23 januari 2019: verslag (pdf - 85 kB) en presentatie (pdf - 183 kB)

SVK Antwerpen van 24 januari 2019: verslag SVKA (pdf - 103 kB)presentatie 1 (pdf - 2.028 kB) en presentatie 2 (pdf - 284 kB)

SVK Meetjesland van 30 januari 2019: verslag (pdf - 90 kB) en presentatie (pdf - 340 kB)

SVK Zuid-Oost-Vlaanderen van 31 januari 2019: verslag SVK ZOVL (pdf - 103 kB) en presentatie (pdf - 911 kB)

Overzicht van de maximum richthuurprijzen (pdf - 436 kB)

Presentatie van de VMSW (pdf - 2.986 kB)

Extra documentatie

Woningkwaliteitscharter (pdf - 5,2 MB)

Lees de ontwerprichtlijnen sociale woningbouw.

De Vlaamse Wooncode