SVK Pro algemeen

Doel van de SVK Pro procedure

De VMSW start een nieuwe procedure voor private ontwikkelaars, SVK Pro. Via SVK Pro willen we private partijen, zoals ontwikkelaars, stimuleren om woningen te bouwen die ze voor een lange periode (18 jaar) verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK).

SVK Pro procedure in het kort

De VMSW is de aanbestedende overheid en treedt op als aankoopcentrale voor de SVK’s. Deze SVK’s bezorgden hiervoor een lastgeving en behoefteanalyse (namelijk in welke gemeentes ze hoeveel woningen willen) aan de VMSW.

Voordelen van SVK Pro

SVK Pro biedt, naast de standaardvoordelen van verhuren aan een SVK, nog andere voordelen voor private ontwikkelaars. Wat zijn voordelen voor u?

  • gewaarborgd rendement

Bent u geselecteerd en komt u tot een raamovereenkomst met een SVK? Dan heeft u al een verhuurgarantie voordat u de woningen begint te bouwen. Eenmaal u de woningen verhuurt aan een SVK, bent u zeker van uw maandelijkse huur (die ook jaarlijks geïndexeerd wordt).

  • zekere verhuurperiode

U bent zeker van een lange verhuurperiode. U verhuurt namelijk 18 jaar aan een SVK (pas opzegbaar vanaf 15 jaar).

  • verlaagd btw-tarief

Doordat u nieuwbouwwoningen minimaal 15 jaar verhuurt aan een SVK, heeft u recht op een verlaagd btw-tarief van 12% (in plaats van 21%).

  • transparante procedure

De procedure loopt via de wet overheidsopdrachten. De VMSW treedt op als aankoopcentrale voor deze SVK’s.

Het SVK-model biedt nog andere voordelen. Die vindt u op de pagina uw voordelen als verhuurder.

 

Met algemene vragen over de SVK Pro procedure, kunt u terecht op svkpro@vmsw.be.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.