Timing SVK Pro 2021

Onder voorbehoud van wijzigingen geven we u de volgende timing en stappen indicatief mee:

Datum Procedurestap
16 november 2021 Publicatie SVK Pro 2021
1 februari 2022 Uiterste datum voor ontvangst aanvragen tot deelneming
Beslissing over de selectie (wachttermijn: minimaal 15 dagen)
maart 2022 Uiterste datum uitnodiging fase 2
juli 2022 Uiterste datum indiening eerste voorstel  (wachttermijn in geval van niet-toelating: minimaal 15 dagen)
najaar 2022 Onderhandelingsfase