Timing SVK Pro 2020

Onder voorbehoud van wijzigingen geven we u de volgende timing en stappen indicatief mee:

Datum Procedurestap
1 december 2020 Publicatie SVK Pro 2020
1 februari 2021 Uiterste datum voor ontvangst aanvragen tot deelneming
februari 2021 Beslissing omtrent de selectie (wachttermijn: minimaal 15 dagen)
april 2021 Uiterste datum uitnodiging fase 2
juli 2021 Uiterste datum indiening eerste voorstel  (wachttermijn in geval van niet-toelating: minimaal 15 dagen)
najaar 2021 Onderhandelingsfase