De procedure

De VMSW start een nieuwe procedure voor private ontwikkelaars, SVK Pro. Via SVK Pro willen we private partijen, zoals ontwikkelaars, stimuleren om woningen te bouwen die ze voor een lange periode (18 jaar) verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK).

We startten met een proefprocedure. Tien SVK’s waarvan het werkgebied verspreid is over Vlaanderen, stellen hiervoor (een deel van) hun werkgebied ter beschikking. De VMSW publiceerde deze SVK Pro-proefprocedure op e-tendering op 3 december 2018. U kunt inschrijven tot en met 15 april 2019.

De SVK Pro-proefprocedure in het kort

De VMSW treedt op als aankoopcentrale voor deze 10 SVK’s. Deze SVK’s bezorgden hiervoor een lastgeving en behoefteanalyse (namelijk in welke gemeentes ze hoeveel woningen willen) aan de VMSW.

Tot 15 april 2019 kon u voorstellen (verhuurbeloftes) indienen, waarbij u een aantal woningen op een bepaalde site aanbiedt voor verhuring aan het SVK. De VMSW ontvangt, beoordeelt en rangschikt de ingediende verhuurbeloften. De geselecteerde kandidaat-verhuurders en het SVK kunnen dan een raamovereenkomst sluiten over een site. Het SVK kan dan zelf nog beslissen of het instapt op het aanbod of niet.

Voordelen van SVK Pro

SVK Pro biedt, naast de standaardvoordelen van verhuren aan een SVK, nog andere voordelen voor private ontwikkelaars. Wat zijn voordelen voor u?

  • gewaarborgd rendement

Bent u geselecteerd en komt u tot een raamovereenkomst met een SVK? Dan heeft u al een verhuurgarantie voordat u de woningen begint te bouwen. Eenmaal u de woningen verhuurt aan een SVK, bent u zeker van uw maandelijkse huur (die ook jaarlijks geïndexeerd wordt).

  • zekere verhuurperiode

U bent zeker van een lange verhuurperiode. U verhuurt namelijk 18 jaar aan een SVK (pas opzegbaar vanaf 15 jaar).

  • verlaagd btw-tarief

Doordat u nieuwbouwwoningen minimaal 15 jaar verhuurt aan een SVK, heeft u recht op een verlaagd btw-tarief van 12% (in plaats van 21%).

  • transparante procedure

De procedure loopt via de wet overheidsopdrachten. De VMSW treedt op als aankoopcentrale voor deze SVK’s.

Het SVK-model biedt nog andere voordelen. Die vindt u op de pagina uw voordelen als verhuurder.