Einde fase 2

Op 1 augustus 2019 lanceerde de VMSW D&B2019 Vlaanderen via e-Procurement. In de eerste fase van deze procedure evalueerden de VMSW-diensten de kandidaturen van 16 ondernemingen. Op 24 februari 2020 dienden 15 private ondernemers een offerte in voor fase 2, de gunningsfase.

Beoordeling ingediende offertes

Een jury beoordeelde de ontvankelijke dossiers op basis van het advies van de diensten van de VMSW. Op voorstel van deze jury rangschikte de raad van bestuur van de VMSW, tijdens haar zitting van 19 mei 2020, volgende offertes in volgorde van het totaal aantal punten:

Inschrijver Perceel Bouwprijs (punten op 60) Architecturaal en stedenbouwkundig (punten op 40) Puntentotaal (op 100)
Bouwonderneming Damman nv - Sileghem&Prtns 1 3 4 60,00 30,00 90,00
Bouwonderneming Damman nv - Felix&Prtns 5 60,00 30,00 90,00
Recon Bouw nv - Vaneeckhout bvba  5 60,00 27,67 87,67
Hemar Construct nv - FCS bvba  1 2 4 51,00 32,67 83,67
Delmulle - Atelier M Architects+ Planners bv 3 5 53,00 29,33 82,33
Durabrik - Cnockaert architecture 1 3 4 5 52,00 28,00 80,00
Consortium 'Vandenbussche-Groep III-Stabitec-Tauw' 3 5 54,00 24,00 78,00
Everaert-Cooreman nv - arQ ArchitectenStudia bvba 3 4 5 47,00 25,67 72,67
Groep Van Roey nv-OM/AR 1 2 4 38,00 30,00 68,00
ACH Bouw nv - A2D architects cvba 1 3 4 5 42,00 25,50 67,50

Volgende ondernemingen nam de VMSW niet op in de rangschikking, met vermelding van de reden in de gemotiveerde gunningsbeslissing.

Inschrijver Perceel
Hooyberghs nv - Puls arch. en 2DVW architecten 1 2 3 4 5
Cosimco nv -Crolla-Nikolaes/ 3D arch/ Verfaille -Boucquet 1 2 3 4 5
Durabrik Bouwbedrijven NV - Artec+ 1 3 4 5
Recon Bouw nv - Goossens & prtns 1 3 4
Sibomat nv - v-E-co 1 3 4 5
Bouwonderneming Haex nv - Architekt-nburo 1 2 4
Compass projectontwikkeling nv-Architectenbureau Atrium -WL construct 2

De laureaten per perceel:

Perceel Onderneming
1 - Antwerpen Bouwonderneming Damman nv - Sileghem&Prtns
2 - Limburg Hemar Construct nv - FCS bvba 
3 - Oost-Vlaanderen Bouwonderneming Damman nv - Sileghem&Prtns
4 - Vlaams-Brabant Bouwonderneming Damman nv - Sileghem&Prtns
5 - West-Vlaanderen Bouwonderneming Damman nv - Felix&Prtns

 

De sociale huisvestingsmaatschappij die een perceel via D&B 2019 sociaal wilt ontwikkelen, stelt dit eerst voor aan de VMSW. Pas nadat de VMSW een gunstig advies geeft kan de SHM de laureaat voor de betrokken provincie uitnodigen voor verdere onderhandelingen. 

De onderhandelingen resulteren in een door beide partijen gedragen dossier, het voorontwerp van de specifieke opdracht. De SHM dient dit voorontwerp in bij de VMSW voor advies.