Design & Build 2021 appartementen

Deze oproep Design and Build 2021-appartementen is een mededingingsprocedure met onderhandeling op basis van artikel 2, 18) van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016. De oproep leeft de Europese bekendmakingsregels na en is een opdracht voor werken volgens artikel 2, 6° en artikel 47 van diezelfde wet.

Wat maakt Design & Build appartementen interessant? 

Design & Build appartementen biedt een aantal voordelen. 
  • De VMSW maakt nu de bouw van appartementen mogelijk. Bij de vorige Design & Build waren alleen woningen toegelaten.
  • De geselecteerde private actor kan met één reeks ontwerpen bouwen op verschillende locaties in minstens één provincie. 
  • De geselecteerde private actor kan vier jaar lang voor verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen werken. 
  • De VMSW faseert de procedure. Zo blijven de kosten en ook het risico beperkt. De eerste selectiefase vraagt een beperkte inzet van tijd en middelen.