Timing

 

timing CBO nr. 11

Datum Procedurestap
6 november 2017 Uiterste datum waarop de SHM de lastgeving kan indienen
12 december 2017 Verzending Europese publicatie oproep CBO nr. 11
27 februari 2018 Uiterste indiendatum kandidaatstellingen (selectiefase)
maart/april 2018 Beoordeling kandidaatstellingen en grond; verslag aan de raad van bestuur van de VMSW
9 mei 2018 Uitnodiging geselecteerden tot fase 2 (gunningsfase)
6 september 2018 Ontvangst offertes fase 2 (gunningsfase)
31 oktober 2018 Uiterste datum gunstig advies lokaal woonoverleg (LWO)
week van 22 oktober 2018 Beoordeling offertes door jury; verslag aan de raad van bestuur van de VMSW
januari 2019 Bekendmaking beslissing raad van bestuur; uitnodiging tot fase 3 (onderhandelingsfase); einde lastgeving aan de VMSW
februari 2019 Start fase 3 (onderhandelingsfase) tussen u en de inschrijver; opmaak dossier basisaanbesteding; aanvraag vergunningen; aanvraag opname korte termijnplanning; eigendomsoverdracht; financiering: bestelling van de werken

 

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.