Onderhandelingsfase (Fase 3)

Vanaf fase 3 in de CBO-procedure is de huisvestingsmaatschappij (SHM) aanbestedende overheid.

De SHM onderhandelt in deze fase van de procedure met u om tot een, door beide, gedragen dossier met afgesproken prijs te komen.
Ook over de termijn om tot een volledig uitvoeringsdossier te komen kunt u afspraken maken. Het opzet van CBO is wel om snel bijkomende sociale woningen te realiseren.

Na het afronden van fase 2 stelde de VMSW uw verrichting voor aan de BeCo tot opname op de meerjarenplanning (MJP).

Hierna een overzicht van de geplande beoordelingscommissies (BeCo) voor 2019. Hou met deze data rekening bij het bezorgen van de nodige documenten voor opname op de Korte termijnplanning (KTP) aan de huisvestingsmaatschappij.

Vergadering BeCo Verrichting principieel vatbaar zijn voor opname voor:
SHM dient CBO-uitvoeringsdossier in bij de VMSW (uiterlijk op)
26/02/2019 12/01/2019 13/12/2018
18/06/2019 04/05/2019 04/04/2019
22/10/2019 07/09/2019 08/08/2019

De SHM stelt de vraag tot opname op de KTP uiterlijk 45 dagen voor de zitting van de Beoordelingscommissie. Uiterlijk in de week voor de zitting van de BeCo moet de VMSW alle vereiste documenten ontvangen.

U bezorgt de huisvestingsmaatschappij:

  • het uitvoeringsdossier
  • een samenvattende opmeting (SO) waarvan het bedrag overeenstemt met het onderhandelde bestelbedrag
  • alle vereiste vergunningen (u voerde ook alle meldingsplichtige handelingen uit)
  • een bewijs van zakelijk recht op de gronden 

De huisvestingsmaatschappij kan de aankoopakte voor de grond pas laten verlijden én de werken pas bestellen als:

  • ze eigenaar is van de grond waar de werken worden uitgevoerd
    én
  • de VMSW de toewijzing op een jaarbudget bevestigde

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.