Budget en specifieke bepalingen

Voor deze CBO-procedure nr.11 is een budget voorzien van:

  • 100 miljoen euro voor sociale huurwoningen
  • 30 miljoen euro voor sociale koopwoningen

Deze budgetten dekken de kosten voor de grondaankoop, het ontwerp en de realisatie van de sociale woningen.

Waarin verschilt CBO nr.11 van de vorige procedures?

De VMSW herwerkte het bestek inhoudelijk en vormelijk volledig. De belangrijkste aanpassingen zijn:

Werken via nieuwe normen en richtlijnen

De VMSW werkt ondertussen via nieuwe normen en richtlijnen. Met de normen en richtlijnen schetsen we het volledige kader om sociale woningen te ontwerpen,te bouwen en om de kostprijsplafonds hiervoor te bepalen. Ook uw dossier voor CBO nr.11 moet voldoen aan deze normen en richtlijnen.

Initiatiefnemer volgens het nieuwe Procedurebesluit Wonen

Het nieuwe Procedurebesluit Wonen beschrijft een stappenplan met voorwaarden waaraan een project moet voldoen om uiteindelijk een gesubsidieerde financiering te verkrijgen. Door dit nieuwe Procedurebesluit bent u als projectontwikkelaar nu de initiatiefnemer van de CBO-verrichting in de selectiefase.

Dit betekent dat u een projectfiche in het Projectportaal van de VMSW indient en deze projectfiche bespreekt op het lokaal woonoverleg. De VMSW en Wonen-Vlaanderen informeren de betrokken gemeenten hierover zodat zij u tijdig kunnen uitnodigen voor het lokaal woonoverleg.

Individuele criteria van de sociale huisvestingsmaatschappijen

66 sociale huisvestingsmaatschappijen gaven hun lastgeving aan de VMSW. Hierbij konden zij ook individuele criteria opgeven over:

  • maximale verkoopprijs van de grond
  • mede-eigendom
  • voorkeurstypes woningen (dit criterium bestond ook in de vorige procedures)

Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten

Ook de wetgeving overheidsopdrachten wijzigde recent. Deze CBO nr.11-procedure verloopt dus volgens deze nieuwe wetgeving.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.