CBO2022-2

De vooraankondiging van deze tweede CBO-oproep in 2022 vindt u via het Bulletin der aanbesteding (BDA) van e-Notification: 2022-517233 en via Tenders electronic daily (TED): 2022/S 091-249213.

Op 1 september 2022 publiceerde de VMSW deze opdracht met alle opdrachtdocumenten via e-Procurement. 

Nadat u zich registreerde via de applicatie e-tendering kunt u als onderneming uw offerte/aanvraag tot deelneming online indienen, uw digitale bestanden (documentatie, offerteformulier en andere documenten) eraan toevoegen en ten slotte elektronisch ondertekenen.

Zoekt u nog meer algemene informatie over de CBO-procedure, het Projectportaal...?  Neem dan zeker ook een kijkje op 'CBO Algemeen', daar vindt u meer informatie en de antwoorden op eerder gestelde vragen.

Specifieke vragen over de lopende procedure stelt u best via het forum dat de VMSW beschikbaar stelde bij de publicatie via Public Procurement. Op die manier krijgt iedere deelnemer dezelfde informatie.  

Timing

Activiteit Begin
Publicatie fase 1 - selectiefase 01/09/2022
Ontvangst kandidaatstellingen fase 1 (opening bieding fase 1) 24/11/2022
Publicatie fase 2 - gunningsfase 17/02/2023
Ontvangst offertes fase 2 (opening bieding fase 2) 26/06/2023
Nazicht offertes en jury juli - september 2023
Raad van bestuur VMSW - einde fase 2 oktober - november 2023

Bestek en bijlagen

Bestek CBO2022-2 (pdf - 426 kB)

Bijlage1: deelnemende SHM’s, werkgebieden en individuele criteria (pdf - 583 kB) (xlsx - 49 kB)

Bijlage 2: specifieke eisen over mede-eigendom (pdf - 13.067 kB)

Bijlage 3: VMB2017 deel 2 (pdf - 670 kB)

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) (pdf - 94 kB) (xml - 150 kB)

Fase 1

Formulier 1: aanvraag tot deelname (pdf - 268 kB) (docx - 1.705 kB)

Formulier 2: verklaring grond (pdf - 214 kB) (docx - 2.360 kB)

Formulier 3: samenwerkingsovereenkomst (pdf - 152 kB) (docx - 1.657 kB)

Formulier 4: Verbintenis terbeschikkingstelling middelen (pdf -139 kB) (docx - 1.707 kB)

Fase 2

Formulier 5: inschrijvingsformulier fase 2 (pdf - 157 kB) (docx - 1.707 kB)

Simulatietabel CBO2022-2 (xlsx - 112 kB)

Let op: vul uw CBO-simulatietabel in via het projectportaal, genereer een pdf-versie ervan en dien deze in bij uw offerte via e-Tendering.
De definitieve simulatietabel (en Abex-index) is deze die geldt op datum opening bieding fase 2 (26/06/2023). Na opening bieding fase 2 dient u de CBO-simulatietabel ook via het projectportaal in.