Projectportaal praktisch

U moet voor de CBO-procedure een nieuwbouwproject indienen en via de projectfiche bespreken op een lokaal woonoverleg. Op basis van zo’n projectfiche beslist de gemeente of het project past binnen het gemeentelijk woonbeleid (lokale woontoets) en het bindend sociaal objectief voor sociale huurwoningen (BSO-toets). 

U dient uw projectfiche best zo vroeg mogelijk in zodat u de kansen van uw project correct kan inschatten. Het advies van de gemeente heeft u nodig om toe te treden tot fase 3 van de procedure.

Werken in het projectportaal

Al deze stappen verlopen via de toepassing ‘projectportaal’. U leest u in deze uitgebreide handleiding (pdf – 1.71 MB) hoe u daarmee aan de slag gaat. 

Hieronder vindt u de belangrijkste stappen samengevat. 

Stap 1: u vraagt een account aan voor het projectportaal

De VMSW schakelde over op sterke authenticatie en heeft daarvoor uw rijksregisternummer nodig. U kunt dit veilig bezorgen via volgende link: https://www.vmsw.be/Home/Formulieren/Aanvraag-toegang-tot-VMSW-toepassingen

Met een account heeft u toegang tot het projectportaal. U logt in via de knop ‘aanmelden’ rechts bovenaan de website van de VMSW. 

Na het inloggen, klikt u in het kader links door naar het projectportaal. Binnen het projectportaal zijn alleen de blokken ‘Projectopvolging’ en ‘Dossieropvolging’ voor u belangrijk. 

Stap 2: een projectfiche aanmaken onder ‘Projectopvolging’  

Het luik Projectopvolging gebruikt u om een projectfiche aan te maken en de beleidstoetsen (de lokale woontoets en de BSO-toets) te doorlopen.

  • U maakt een projectfiche aan. Nadien kunt u de beleidstoetsen aanvragen.  
  • Er zijn 3 mogelijke statussen in de projectopvolging:
    • In voorbereiding
    • Beleidstoets aangevraagd
    • Op de projectenlijst

Stap 3: een verrichting aanmelden onder ‘Dossieropvolging’ 

In het luik dossieropvolging maakt u de verrichting aan en volgt u de stand van zaken op.

  • Via ‘aanmelden‘ maakt u de nieuwbouwverrichting aan. Dan wordt een dossiernummer aangemaakt. Dit dossiernummer gebruikt de VMSW in alle verdere communicatie.
  • In de toepassing volgt u in de derde fase zelf de stand van het dossier verder op.

Heeft u vragen?

Misschien vindt u het antwoord bij 'Veelgestelde vragen'. 
Met algemene vragen over de CBO-procedure, kunt u terecht bij Myriam Aelbrecht via cbo@vmsw.be.
Met specifieke vragen over de toepassing Projectportaal kunt u terecht bij Katrien De Decker via katrien.dedecker@vmsw.be