CBO algemeen

Het doel van de procedure Constructieve Benadering Overheidsopdrachten (CBO): sociale woningen laten bouwen door private ondernemers op gronden van deze ondernemer.

De opdracht bestaat uit het ontwerp en de bouw van sociale woningen, samen met de verkoop van de grond die bij deze woningen hoort.

De CBO-procedure is een mededingingsprocedure met onderhandeling met naleving van Europese bekendmakingsregels. De procedure wil zoveel mogelijk aannemingsovereenkomsten binnen het beschikbare budget afsluiten. Elk afgesloten contract behandelt de bouw van sociale woningen, inclusief het ontwerp en de verkoop van de grond aan een SHM.

Er zijn voordelen voor de sociale huisvestingssector en voor de ondernemer.

  • Een toenemende interesse van de bouwsector voor sociale woningbouw
  • Verkoop van private gronden voor realisatie van sociale woningen
  • Kostenbesparing door een procedure in fasen
  • Een beperkte prefinanciering voor de ondernemer: tijdens het bouwen wordt de ondernemer betaald via maandelijkse vorderingsstaten

 

Snel naar

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.