CBO 2019

Deze CBO2019-procedure loopt van het najaar 2019 tot het voorjaar 2020. U vindt hier de belangrijkste informatie.

Ook de CBO2019- procedure verloopt volledig digitaal via Public Procurement.

Nadat u zich registreerde via de applicatie e-tendering kunt u als onderneming uw offerte/aanvraag tot deelneming online indienen, uw digitale bestanden (documentatie, offerteformulier en andere documenten) eraan toevoegen en ten slotte elektronisch ondertekenen.

Deze CBO2019- procedure kreeg in e-tendering volgend referentienummer: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen-CBO2019_Fase1-F02

Zoekt u nog meer algemene informatie over de CBO-procedure, het Projectportaal...?  Neem dan zeker ook een kijkje op 'CBO Algemeen', daar vindt u meer informatie en de antwoorden op eerdere vragen.

Specifieke vragen over de lopende procedure stelt u best via het forum dat de VMSW beschikbaar stelde bij de publicatie via Public Procurement. Op die manier krijgt iedere deelnemer dezelfde informatie.  

Timing

Hier vindt u de timing van CBO2019.

Bestek en bijlagen

Naast het bestek vindt u hier de bijlagen die u als inschrijver moet indienen.

Selectiefase (fase 1)

In deze fase beoordeelt de VMSW de intrinsieke kwaliteiten van de onderneming en gaat na of de aangeboden site voldoet aan gestelde eisen.

Gunningsfase (fase 2)

In deze fase beoordeelt de VMSW uw offerte op de aangeboden site.