Onderhandelingsfase (fase 3)

Vanaf fase 3 in de CBO-procedure is de sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) aanbestedende overheid.

De SHM onderhandelt in deze fase van de procedure met u om tot een, door beide, gedragen dossier met afgesproken prijs te komen.
Ook over de termijn om tot een volledig uitvoeringsdossier te komen kunt u afspraken maken. Het opzet van CBO is wel om snel bijkomende sociale woningen te realiseren.

Na het afronden van fase 2 stelde de VMSW uw verrichting voor aan de BeCo tot opname op de meerjarenplanning (MJP).
Voor CBO bezorgt u de SHM een uitvoeringsdossier waar u het advies van de sectorarchitect en de jury op het voorontwerp in verwerkte.

Hierna een overzicht van de geplande beoordelingscommissies (BeCo) voor 2020. Hou met deze data rekening bij het bezorgen van de nodige documenten aan de huisvestingsmaatschappij, voor opname op de Korte termijnplanning (KTP).

Vergadering BeCo Uw verrichting moet principieel vatbaar zijn voor opname voor: Voor CBO: vraag opname KTP + indienen uitvoeringsdossier
25/02/2020 11/01/2020 12/12/2019
16/06/2020 02/05/2020 02/04/2020
20/10/2020 05/09/2020 06/08/2020

De SHM stelt de vraag tot opname op de KTP uiterlijk 45 dagen voor de zitting van de BeCo. Uiterlijk in de week voor de zitting van de BeCo moet de VMSW alle vereiste documenten ontvangen.

U bezorgt de huisvestingsmaatschappij:

  • het uitvoeringsdossier
  • een samenvattende opmeting (SO) waarvan het bedrag overeenstemt met het onderhandelde bestelbedrag
  • alle vereiste vergunningen (u voerde ook alle meldingsplichtige handelingen uit)
  • een bewijs van zakelijk recht op de gronden 

De huisvestingsmaatschappij kan de aankoopakte voor de grond pas laten verlijden én de werken pas bestellen als:

  • ze eigenaar is van de grond waar de werken worden uitgevoerd
    én
  • de VMSW de toewijzing op een jaarbudget bevestigde