Gunningsfase (fase 2)

U voldeed aan de selectiecriteria en de aangeboden site voldeed aan de gestelde eisen? Dan kreeg u een uitnodiging om deel te nemen aan fase 2 van de CBO2018-procedure.

Dien uiterlijk tegen 29 augustus 2019 volgende documenten elektronisch in via e-Procurement:

In de gemeente/stad waar uw project zich situeert moet voldoende Bindend Sociaal Objectief (BSO) of een woonbeleidsconvenant met voldoende eenheden beschikbaar zijn. Breng uw project daarom zo snel mogelijk op het Lokaal woonoverleg (LWO).

Alle informatie leest u na in het bestek CBO2018 (pdf - 646 kB)

Bijkomende informatie

Mappenstructuur voor het indienen van uw documenten/offerte in fase 2 van deze CBO-procedure (pdf - 70 kB).

Schatting grondaandeel

Volgens het bestek (punt 1.7.1) moet - om de prijs van de grond te bepalen - een erkende landmeter de grondwaarde schatten. De lokale SHM draagt, na het afronden van fase 1, één of meer erkende landmeters voor. U bent verplicht om één van deze erkende landmeters de grond te laten schatten. De schatting maakt deel uit van de in te dienen documenten voor fase 2.

U vindt binnenkort hier een overzicht van de bouwheer en zijn voorkeur van landmeter.

Heeft de betrokken bouwheer/SHM geen voorkeur voor een bepaalde landmeter/schatter en u bezit geen recente schatting (< 2j), dan kunt u voor uw schatting de tabel van erkende landmeters/schatters raadplegen.