Einde fase 2 - overzicht rangschikking

Eind 2018 startte CBO 2018. In de eerste fase van deze procedure evalueerde de VMSW de intrinsieke kwaliteiten van 15 inschrijvers en hun sitevoorstellen.
Op 29 augustus 2019 dienden 10 ondernemers voor fase 2 van de procedure hun offerte in, samen goed voor 12 projecten.

Beoordeling ingediende voorontwerpen

Een jury beoordeelde de ontvankelijke CBO-dossiers op basis van het advies van de diensten van de VMSW. Op voorstel van deze jury rangschikte de raad van bestuur van de VMSW, tijdens haar zitting van 12 november 2019, volgende 7 projecten gunstig:

  Inschrijver Project Dossiernummer
1 Timeless Developers BVBA Bouw van 7 huurwoningen in Antwerpen, Boterlaarbaan 2018/0606/01
2 Cosimco NV Bouw van 30 huurwoningen in Lier, 'De Kozak' 2019/0397/01
3 Hoedemakers NV Bouw van  24 koopwoningen in Hasselt, Frans Massystraat, Station 997 2018/0419/02
4 GCV MV Real Estate Bouw van 8 huurwoningen in Antwerpen, Brasschaat, Haelenlei-Bierwertslei, perc 4 2019/0419/01
5 THV Molsbroek Bouw van 14 huurwoningen in Lokeren, Hoedhaar, Strijkersstraat 2019/0334/01
6 Artes Depret NV Bouw van 31 koopwoningen in Zwevegem, Bekaertstraat/Leanderhof Noord 2019/0435/01
7 Groep Van Roey NV Bouw van 18 huurwoningen in Antwerpen, Zoersel, Lindedreef 2019/0307/01

Deze projecten vertegenwoordigen een budget van:

  • 14.991.844 euro voor de bouw van 77 huurwoningen
  • 11.114.233 euro voor de bouw van 55 koopwoningen

Volgende projecten rangschikte de raad van bestuur niet, deze kunnen niet naar fase 3 van deze procedure:

Inschrijver Project
Schipperskaai Development cvba-THV Nieuwe Dokken Bouw van 35 huurwoningen in Gent, Koopvaardijlaan
Bouygues Immobilier Belgium NV Bouw van 48 huurwoningen in Opwijk, Van Breuzen, Fabriekstraat 49-51
Triple Living NV Bouw van 36 huurwoningen in Antwerpen, Neerland-Bouwblok B1A, Krijgslaan
Hoedemakers NV Bouw van 5 huurwoningen in Hasselt, Genkersteenweg
Hoedemakers NV Bouw van 6 huurwoningen in  Hasselt, Runkstersteenweg

De huisvestingsmaatschappij, die als bouwheer optreedt in fase 3 van de procedure, zal de inschrijver van het gunstig gerangschikt project contacteren. Samen zullen zij in fase 3 onderhandelen om tot een door beide gedragen dossier te komen.

De inschrijvers van de niet-gerangschikte projecten kunnen opnieuw inschrijven voor de CBO2019-procedure die de VMSW publiceerde op 21 november 2019.