Financieren van sociaal wonen

De Vlaamse overheid voorziet steunmaatregelen bij sociale woonprojecten: 

  • Een sociale woonactor krijgt voor sommige verrichtingen een subsidie.
  • Er bestaat een goedkope lening bij de VMSW, bij een provincie of andere overheidsinstelling.
  • De koper van een sociale koopwoning krijgt een bijzondere sociale lening bij het Vlaams Woningfonds of bij de VMSW.

U leest er meer over hieronder.

Huurwoningen

De VMSW verstrekt gesubsidieerde en marktconforme financiering aan sociale woonactoren in de huursector.

Bindend sociaal objectief

Gemeenten die het deelobjectief huur bereiken kunnen een sociale woonbeleidsconvenant afsluiten.

Koopwoningen

De opbouw van sociale koopwoningen gebeurt met een marktconforme lening of met eigen middelen van de sociale woonactor.

Andere verrichtingen voor huisvestingsmaatschappijen

Een sociale huisvestingsmaatschappij is verplicht te lenen bij de VMSW, maar niet altijd… Ze mag ook lenen bij een regionale of lokale overheid of bij een publiekrechtelijke instelling in bepaalde gevallen.

De financiering van hypothecair krediet

De Vlaamse Wooncode laat toe dat de VMSW financiering geeft aan het Vlaams Woningfonds en de erkende kredietmaatschappijen. Het gaat dan enkel om de financiering van het hypothecair krediet dat deze instellingen verstrekt hebben aan particulieren.

Beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie beslist minstens drie keer per jaar over de programmatie van projecten. Ze programmeert projecten op de meerjarenplanning en op de korte termijnplanning.