Agenda

Events


Festival van de architectuur

Het Festival van de architectuur is een tiendaags interdisciplinair evenement dat inzoomt op het belang van architectuur voor een goed ontworpen leefomgeving.


Studienamiddag Stadsrand in verandering


Bis bouw en immo

Bis is het bouw- en inspiratiesalon tussen 7 en 15 oktober in Flanders Expo in Gent.


ELF conferentie: cooperative housing

European Federation for Living (EFL) houdt haar najaarscongres in Gent. Gastorganisatie voor deze editie is de sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard uit Gent.


Bouw & Reno

Bouw & Reno is de bouw en renovatiebeurs die plaats vindt tussen 13 en 21 januari 2018 in Antwerp Expo.