Doorbetaling huur

Doorbetalingsgarantie huurprijs

Sinds 29 april 2019 is er nieuwe regelgeving in werking getreden, die de werking van de sociale verhuurkantoren (SVK’s) wilt versterken. Eigenaars van woningen die hun woning verhuren aan een SVK, kunnen zich sinds 29 april 2019 richten tot de VMSW als het SVK de huurprijs of huurschade niet betaalt aan hen.

Verhuurt u uw woning aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) en betaalde het SVK de huurprijs niet? Dan kunt u een aanvraag bij de VMSW indienen voor de doorbetaling van de huurprijs. Let op: de doorbetaling geldt enkel voor de huurprijs en niet voor de kosten en lasten.

U kunt enkel een aanvraag tot doorbetaling indienen als deze voorwaarden voldaan zijn:

  • de huurprijs die in de huurovereenkomst staat, mag niet hoger zijn dan de maximale huurprijs om in aanmerking te komen voor de huursubsidie.
  • de verschuldigde huurprijs is vervallen, niet betaald en mag niet betwist worden.

U vindt hieronder een formulier waarmee u de vraag tot doorbetaling kunt stellen aan de VMSW. Een verzoek is pas volledig als u ons de volgende documenten bezorgt:

  • een kopie van de huurovereenkomst van het betrokken pand
  • een ondertekende verklaring op eer dat de huurprijs niet betaald is en dat de vervallen en niet betaalde huurprijs niet betwist wordt

De VMSW onderzoekt uw aanvraag. U ontvangt uiterlijk binnen een maand na het indienen van de aanvraag een beslissing van de VMSW. Bij een positieve beslissing betalen we de verschuldigde huurprijs binnen de drie werkdagen uit.

U dient voor elke maand, waarin de huurprijs niet betaald is, een aparte aanvraag in.

Aanvraag indienen

Vul de aanvraagformulieren met verklaringen op eer (xls - 60 KB) in.

Dien daarna uw ingevulde aanvraag in via dit webformulier  

Regelgeving

Vlaamse Codex Wonen

Besluit Vlaamse Codex Wonen

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.