Betaling huurschade

Doorbetalingsgarantie huurschade

Sinds 29 april 2019 is er nieuwe regelgeving in werking getreden, die de werking van de sociale verhuurkantoren (SVK’s) wilt versterken. Eigenaars van woningen die hun woning verhuren aan een SVK, kunnen zich sinds 29 april 2019 richten tot de VMSW als het SVK de huurprijs of huurschade niet betaalt aan hen.

Verhuurt u uw woning aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) en betaalde het SVK de verschuldigde huurschade niet, zoals de rechter dit bepaalde in het vonnis? Dan kunt u een aanvraag bij de VMSW indienen voor de betaling van de verschuldigde huurschade. Let op: de doorbetaling geldt enkel voor de vergoeding van de aangerichte huurschade. De VMSW betaalt de gerechtskosten niet.

U vindt hieronder een formulier waarmee u de vraag tot betaling kunt stellen aan de VMSW. Een verzoek is pas volledig als u ons de volgende documenten bezorgt:

  • een kopie van de huurovereenkomst van het betrokken pand
  • een kopie van het vonnis, waaruit blijkt dat het SVK verantwoordelijk wordt gesteld voor de vergoeding van de huurschade
  • een ondertekende verklaring op eer dat de vergoeding van de huurschade niet betaald is

De VMSW onderzoekt uw aanvraag. U ontvangt uiterlijk binnen een maand na het indienen van de aanvraag een beslissing van de VMSW. Bij een positieve beslissing betalen we de verschuldigde huurschade binnen de drie werkdagen uit.

Aanvraag indienen

Vul het aanvraagformulier met verklaringen op eer (xls - 55 kB) in

Dien daarna uw ingevulde aanvraag en de verklaring op eer in via het webformulier

Regelgeving

Vlaamse Codex Wonen

Besluit Vlaamse Codex Wonen

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.