Hoe vraagt u een lening aan?

Stap 1 - Vraag een lening aan bij een sociale huisvestingsmaatschappij

Om een lening aan te vragen, gaat u naar een sociale huisvestingsmaatschappij die de Vlaamse Woonlening verstrekt.

Stap 2 - Controle van uw aanvraag en schatter op bezoek

De sociale huisvestingsmaatschappij en de VMSW controleren uw aanvraag.

Stap 3 - U ontvangt een schriftelijk aanbod om te tekenen

U ondertekent dit schriftelijk aanbod en stuurt het terug naar de VMSW.

Stap 4 - Opmaak en verlijden van de akte bij de notaris

Zodra de notaris de documenten van de VMSW ontvangen heeft, kan de notaris het verlijden van de akte voorbereiden.

Stap 5 - Uitbetaling van uw leningsbedrag

Hoe de uitbetaling gebeurt, hangt af van het type lening dat u aanging.