Heeft u al een woning of grond?

Op het moment dat u de leningsakte ondertekent, mag u geen woning, bouwgrond of kavel volledig of gedeeltelijk: 

  • in volle eigendom hebben
  • in erfpacht, opstalrecht of vruchtgebruik hebben
  • in erfpacht, opstalrecht of vruchtgebruik geven 

U mag ook geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap, waarin u de hierboven genoemde zakelijke rechten inbracht. 

Uitstel

U krijgt één jaar uitstel om te voldoen aan de bezitsvoorwaarde in deze gevallen: 
  • bij aankoop van een sociale koopwoning
  • bij gedeeltelijke verwerving ten kosteloze titel van de volle eigendom of de erfpacht of het opstalrecht of het vruchtgebruik op een woning, bouwgrond of kavel 
  • bij gedeeltelijke verwerving ten kosteloze titel van een woning waarop een erfpachtrecht of opstalrecht is gegeven 
De VMSW controleert in deze gevallen 1 jaar na de datum van de akte of u voldoet aan de onroerende bezitsvoorwaarde. We kunnen de termijn eventueel met maximaal 1 jaar verlengen als er gegronde redenen zijn.
 
Voldoet u na deze termijn niet aan de bezitsvoorwaarde? Dan verhoogt de kost van uw lening voor de verdere duurtijd. De referentierentevoet uit uw akte verhoogt met 2 procentpunt.
 
Dit geldt ook voor alle personen die samen met u de lening aanvragen en voor alle personen die samen met u in de woning zullen wonen, met uitzondering van de personen ten laste.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.