Bent u financieel in staat om maandelijks af te betalen?

De VMSW onderzoekt via uw huidige inkomsten of u voldoende financiële draagkracht heeft om uw lening af te lossen. U moet de maandelijkse afbetalingen van de lening aankunnen en nog genoeg geld overhouden om uw gezin te onderhouden. Het budget dat u moet overhouden bedraagt momenteel 870 euro. Uw financiële draagkracht hangt ook samen met de duurtijd van uw lening, want het maandgeld daalt als de lening over een langere termijn wordt gespreid. 

Het onderzoek gebeurt volgens de regels van een ministerieel besluit van 30 januari 2014.

Welke inkomsten tellen mee om uw financiële draagkracht te berekenen?

De VMSW kijkt naar uw maandelijks netto-inkomen. U moet al zes volledige maanden inkomsten hebben.  

De VMSW maakt een gemiddelde van uw inkomsten van de laatste zes maanden voordat u uw lening aanging (zes maanden voor de referentiedatum U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om een Vlaamse Woonlening te kunnen krijgen. Die voorwaarden gaan over uw inkomen, eigendom, leeftijd, financiële draagkracht en verblijf in België. U moet aan de voorwaarden voldoen op de dag waarop u uw dossierkost betaalt. Op die datum, de referentiedatum, wordt ook de rentevoet van de lening vastgelegd.van uw lening). 

Hierbij telt mee: 

 • netto beroepsinkomsten
 • vervangingsinkomsten
 • alimentatiegelden
 • één derde van het kindergeld of de wezentoelage

Zijn uw inkomsten tijdens deze periode van zes maanden erg gedaald? Dan kijkt de VMSW alleen naar de laatste volledige maand.  

Bent u zelfstandige? Dan kijkt de VMSW naar de recentste fiscale aanslag. Voor beginnende zelfstandigen geldt een attest van de boekhouder over de laatste zes volledige maanden. 

Deed u interimwerk? Dan kijkt de VMSW naar het nettobedrag op de weekfiches van de laatste zes maanden.

Welke inkomsten tellen niet mee?

Alleen de reguliere en stabiele maandelijkse netto-inkomsten tellen mee. Eenmalige, ongewone of uitzonderlijke inkomsten niet. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • inkomsten uit zwartwerk of illegale activiteiten
 • inkomsten uit beleggingen en renteopbrengsten
 • fooien of inkomsten die in cash geld worden uitbetaald
 • studiebeurzen
 • het dubbele vakantiegeld
 • de eindejaarstoelage
 • teruggaven van de belastingen
 • uitzonderlijke premies, bonussen of vergoedingen
 • ontslagvergoedingen (in de algemene zin van het woord)
 • inkomsten uit kansspelen
 • uitzonderlijke inkomsten zoals erfenissen of schadevergoedingen
 • de dagvergoeding voor opgenomen pleegkinderen
 • maaltijdcheques

Welke uitgaven tellen mee?

Niet alleen uw maandelijkse afbetaling van uw lening bij de VMSW telt mee. Ook als u andere maandelijkse afbetalingen (kredietlasten of alimentatiegeld) heeft, tellen deze mee. Voor leningen telt de VMSW het maandgeld. 

Bent u geregistreerd als wanbetaler bij de Nationale Bank van België? Dan heeft u onvoldoende financiële draagkracht, tenzij u kunt aantonen dat u de wanbetaling meer dan drie maanden geleden terugbetaalde. 

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.