Wie kan een lening krijgen?

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen, om een Vlaamse Woonlening te kunnen krijgen. Die voorwaarden gaan over uw inkomen, eigendom, leeftijd, financiële draagkracht en verblijf in België. 

U moet aan de voorwaarden voldoen op de dag waarop u uw dossierkost betaalt. Op die datum, de referentiedatum, wordt ook de referentierentevoet van de lening vastgelegd.  

U vraagt een Vlaamse Woonlening aan bij een sociale huisvestingsmaatschappij die leningen aanbiedt.  

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.