Maandelijkse afbetaling

U moet het ontleende kapitaal terugbetalen binnen de duurtijd van uw lening. U betaalt maandelijks het verschuldigde bedrag (kapitaal en interest) van de vervaldatum, zoals u in de aflossingstabel vindt. U betaalt rente op het al opgenomen en nog niet terugbetaalde kapitaal. 

Uw eerste vervaldag volgt exact een maand na de aktedatum. De VMSW moet uw betaling ontvangen binnen de twee weken na een vervaldag.  

Opgelet: als u uw maandgeld betaalt, staat dit niet dezelfde dag op de rekening van de VMSW. Uw bank kan enkele dagen nodig hebben om de storting uit te voeren. Als u dus twee weken na de vervaldag pas stort, krijgt de VMSW dit te laat en is er sprake van wanbetaling.

Uw maandelijkse afbetaling automatisch laten verlopen

U kunt uw maandelijkse afbetaling automatisch laten gebeuren. Dit kan via een domiciliëring of een doorlopende opdracht. U moet één van beide in orde brengen binnen de twee weken na het verlijden van de leningsakte.

Wat is een domiciliëring?

Bij een domiciliëring geeft u de VMSW toestemming om het maandelijks verschuldigde bedrag van uw rekening te halen. U kunt kiezen om de betaling te laten doorgaan 10 dagen voor de vervaldag, op de vervaldag zelf of 10 dagen na de vervaldag. Zo kunt u de dag kiezen die het best overeenkomt met de dag waarop u uw inkomsten ontvangt. 

Zodra de domiciliëring actief is, moet u de hele looptijd van de lening niets meer doen. Er moet wel voldoende geld op uw rekening staan, anders lukt de betaling niet. 

Opgelet: als er onvoldoende geld op uw rekening stond en de betaling mislukte, doet de VMSW 10 dagen later opnieuw een inningspoging. U moet dus zelf niet storten, maar wel voor voldoende geld op uw rekening zorgen. 

Een domiciliëring kunt u aanvragen via het formulier dat de VMSW u toestuurt na het verlijden van de leningsakte. U kunt dit dus niet aanvragen via uw bank.

Wat is een doorlopende opdracht?

Bij een doorlopende opdracht geeft u zelf de opdracht om maandelijks te storten.  

Alleen u kunt deze opdracht wijzigen. U zult dus tijdens de looptijd van uw lening deze opdracht zelf een aantal keer moeten wijzigen (bijvoorbeeld: als uw maandgeld verandert door een rentevoetherziening). 

Een doorlopende opdracht kunt u zelf instellen bij uw bank of via internettoegang tot uw rekening.

Betalingsuitstel

U kunt aan het begin van uw lening voor een jaar betalingsuitstel kiezen, op voorwaarde dat de duurtijd van uw lening niet langer is dan de standaard duurtijd van 25 jaar.

Betalingsuitstel betekent niet dat u helemaal niets meer moet betalen. Tijdens de periode van betalingsuitstel stellen we de aflossing van het ontleende kapitaal uit en betaalt u maandelijks alleen de verschuldigde interesten. 

Een betalingsuitstel van 12 maanden is zelfs verplicht als u bij het aangaan van de lening nog geen kapitaal opneemt (bijvoorbeeld als de lening alleen dient om een woning te renoveren of te bouwen). Dan kunt u nog niet meteen kapitaal aflossen. 

Betalingsuitstel is aan te raden als u de woning niet meteen kunt betrekken en ondertussen nog moet huren. Dan kan de maandelijkse last gemakkelijk te zwaar zijn als u meteen ook de lening moet beginnen afbetalen.

Contacteer ons. We helpen u graag verder.