U leent verplicht voor de noodzakelijke werken

Als u bij VMSW een lening aangaat voor een woning, dan beoordeelt een schatter of er noodzakelijke werken uit te voeren zijn om de woning te doen beantwoorden aan de kwaliteitsnormen. U leest meer over het bezoek van de schatter aan de woning en de kwaliteitsnormen op deze website.

Noodzakelijke werken verplicht belenen

Als de schatter vaststelt dat er bepaalde werken noodzakelijk zijn, dan moet u voor deze 'noodzakelijke werken' verplicht lenen. U moet deze werken uitvoeren binnen een termijn van 2 jaar na de datum van de leningsakte.
De VMSW houdt de geraamde kostprijs van de noodzakelijke werken in reserve, en betaalt aan u uit via facturen als de werken aan de woning vorderen.

Het maximaal te belenen bedrag

Als u leent voor de aankoop van een woning, en daarbij zijn renovatiewerken nodig, dan heeft dit gevolgen voor het bedrag dat u maximaal in totaal kan lenen.
In de meeste gevallen zal u dan niet het volledige aankoopbedrag kunnen lenen, en hebt u daarvoor dus gedeeltelijk eigen geld nodig.
De VMSW mag niet meer belenen dan 100% van de waarde van de woning, zoals die zal zijn na uitvoering van de werken.

Meer over de gevolgen voor het maximale leenbedrag leest u op deze pagina.

Waarde na 'uitvoering werken'

De waarde 'na uitvoering van de werken' ligt normaal lager dan de som van de kostprijs van de woning + de kostprijs van de werken.

Met een voorbeeld:
Als u aan een woning met een waarde van 120.000 euro voor 60.000 euro renovatiekosten doet, dan hebt u daarna niet zomaar een woning die 180.000 euro waard is.
De renovatie verhoogt wel de waarde van de woning, maar niet zo sterk als de volledige kostprijs van de renovatie. In ons voorbeeld zal de woning na renovatie bijvoorbeeld 165.000 euro of 170.000 euro waard zijn, maar geen 180.000 euro.

Het bovenstaande telt niet als u een nieuwe woning koopt, of een woning waarbij geen renovatie nodig is.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.