Hypotheek

De aflossing van de lening moet gedekt zijn door een hypotheek op de woning waarvoor u een lening lopen heeft. De VMSW bepaalt de effectieve voorwaarden van uw hypotheek.

Welke hypotheek is nodig?

De hypotheek wordt verplicht voor 30 jaar afgesloten. Als u een woning koopt, moet de hypotheek van eerste rang zijn.

U sluit een ‘hypotheek voor alle sommen’. Dit is een hypotheek voor alle toekomstige schulden bij de VMSW als uw kredietverstrekker.

Voorbeeld van een ‘hypotheek voor alle sommen’:

Hypotheek voor alle sommen: 170.000 euro

  • uitstaand saldo: 140.000 euro
  • extra lening: 45.000 euro       
  • extra hypotheek nodig voor: 15.000 euro

Het voordeel hiervan is dat alle toekomstige leningen bij de VMSW ook onder deze hypotheek vallen.

Hoeveel kost uw hypotheek?

Voorbeeld: u sluit een lening voor 200.000 euro. Dan betaalt u 1% registratierecht en 0,30% hypotheekrecht op die 200.000 euro in hoofdsom en op de aanhorigheden (10% van de hoofdsom en bij de VMSW beperkt tot een maximum van 10.000 euro. Zo komt uw hypotheek dus op 210.000 euro.)

Betekent een extra lening een extra hypotheek?

Als u een extra lening aangaat, is er niet altijd een extra hypotheek nodig.

Voor extra hypothecaire leningen waarvoor geen extra hypotheek nodig is, stellen we een onderhandse akte op onder de lopende kredietopening, wat de kosten drukt. Is een extra hypotheek wel nodig, dan wordt normaal gezien een inschrijving in de eerstvolgende rang op die van de hoofdlening bij de VMSW gevraagd.

De kosten voor eventuele volledige of gedeeltelijke doorhaling van de hypotheek (opheffing) vallen ten laste van de ontlener.

Opheffing van de hypotheek als uw lening afbetaald is

De VMSW kan de hypotheek pas opheffen (de handlichting) minimaal acht weken na de datum van de laatste afbetaling, als u via domiciliëring betaalt.

U heeft namelijk bij een domiciliëring het recht om tot acht weken na betaling een betaald bedrag terug te eisen. Dit is overeenkomstig de Europese richtlijn betreffende betalingsdiensten. Daarom moet de hypotheek blijven tot na deze termijn.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.