Waarvoor kunt u lenen?

U kunt lenen voor een woning in het Vlaams Gewest zolang er voldoende budget beschikbaar is. De Vlaamse minister van Wonen keurt jaarlijks het budget goed. 

De VMSW verstrekt alleen hypothecaire leningen voor onroerend goed dat hoofdzakelijk bestemd is voor wonen. Alle andere types van leningen, zoals consumentenkrediet, zijn uitgesloten.

Waarvoor kunt u wel lenen?

U kunt een lening krijgen:

  • om een sociale koopwoning te kopen
  • om een woning te kopen (ook een 'koop op plan is mogelijk)
  • om een woning te kopen en te renoveren, te verbeteren of aan te passen
  • om de eigen woning te renoveren, te verbeteren of aan te passen
  • om een woning te behouden na een echtscheiding of relatiebreuk (uitsluitend in deze gevallen kan ook herfinanciering van bestaande hypothecaire leningen)

Of u effectief kunt lenen, hangt af van de geschatte verkoopwaarde van het te belenen goed.

Waarvoor kunt u niet lenen?  

Voor een commercieel pand

U moet de woning vooral als woonst gebruiken. U kunt niet bij de VMSW lenen als u de woning alleen als handelspand wilt gebruiken. U kunt – onder voorwaarden – wel lenen als u de woning maar deels als handelspand gebruikt.

Het deel van de woning dat eventueel bestemd is voor handel moet duidelijk secundair (van mindere waarde) zijn tegenover het deel dat bestemd is voor bewoning. 

Secundair betekent niet dat de oppervlakte van het handelsgedeelte kleiner moet zijn.

Bijvoorbeeld: 

  • Lenen voor een woning met een grote opslagruimte kan wel. 
  • Lenen voor een woning die als handelszaak dient met alleen de zolder als verblijfskamertje kan niet.

Als u een handelsgedeelte aan uw woonst heeft, kan het zijn dat u niet voor alles kunt lenen.

Bijvoorbeeld:

  • Uw woning heeft secundair een handelsfunctie en woon- en handelsfunctie lopen in elkaar over: op het gelijkvloers komt bijvoorbeeld een kapperssalon, maar ook een inkom en private ruimte. Dan kunt u de aankoop van de woning volledig belenen.  
  • De renovatie of inrichting van het handelsdeel wordt niet beleend, de structurele werken die het geheel overspannen (bijvoorbeeld het dak) wel.

De schatter van de VMSW oordeelt wat wel en niet beleend kan worden.

Voor vakantiehuisjes, weekendverblijven, woonboten, …

De woning moet geschikt zijn voor langdurige bewoning. 

U kunt niet lenen voor woonboten, containerwoningen, verankerde woonwagens, opgewaardeerde tuinhuisjes, vakantiehuisjes en gelijkaardige constructies die alleen als een tijdelijke oplossing kunnen worden beschouwd. 

De woning moet in woongebied liggen of in een gebied waar permanente bewoning uitdrukkelijk is toegelaten. Een ‘impliciete toelating’ door de gemeente (bijvoorbeeld in recreatiegebied) is niet voldoende om te kunnen lenen bij de VMSW.

Voor ruimtes zonder woonfunctie

U kunt niet lenen voor ruimtes zonder een woonfunctie. U kunt dus niet lenen voor tuinaanleg of voor de bouw of renovatie van losstaande garages, een zwembad en gelijkaardige zaken.

Voor bepaalde werken

U kunt niet lenen voor afbraakwerken, normale onderhoudswerken of herstellingen en verfraaiingswerken (schilderen, behangen, …).

Voor de aankoop van een bouwgrond en/of de bouw van een woning

U kunt voor deze verrichtingen geen lening krijgen bij de VMSW. Ook voor een 'sleutel op de deur' kunt u niet lenen, want dat is een vorm van nieuwbouw waarbij u zelf de uiteindelijke bouwheer bent. Voor een 'koop op plan' kunt u wel lenen want in dat geval bouwt u een woning niet zelf als bouwheer, maar koopt u een nog door anderen te bouwen woning.

Tarieven en voorwaarden

Lees de voorwaarden voor een Vlaamse Woonlening in de leningenprospectus (pdf - 3 MB).

Momenteel kunt u lenen aan een vaste rentevoet tussen 1,6% en 2%, afhankelijk van de duur van de lening. 

Bekijk de tarieven (pdf - 377 kB)

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.