Uw rentevoet wordt binnenkort herberekend

Er bestaan verschillende systemen van renteherziening, afhankelijk van wanneer u de lening bent aangegaan:

  • leningen aangevraagd voor 1 juni 2014 hebben om de vijf jaar een renteherziening
  • leningen aangevraagd tussen 1 juni 2014 en 1 september 2019 hebben in theorie tweejaarlijks een herziening tijdens de eerste zes jaar en vijfjaarlijks daarna. Uw rentevoet wordt dus herzien in het tweede, vierde, zesde, tiende, vijftiende, twintigste en vijfentwintigste jaar dat uw lening loopt.
  • leningen aangevraagd vanaf 1 september 2019 hebben in theorie opnieuw om de vijf jaar een renteherziening
  • maar de meeste leningen vanaf 2015 tot juli 2020 hebben in de praktijk een vaste rentevoet van 2%.
  • leningen aangevraagd vanaf juli 2020 hebben een vaste rentevoet tussen 1,60% en 2,00%, afhankelijk van de duur van de lening. We kijken daarbij alleen naar de oorspronkelijke duurtijd. Het heeft dus geen zin om de duurtijd te laten inkorten om een lager tarief te krijgen. Maar omgekeerd gaan we het tarief ook niet verhogen als we de duurtijd moeten verlengen.

Voor de herziening kijkt de VMSW naar uw inkomen en gezinstoestand. Uw rentevoet kan dus stijgen, als uw inkomen ook gestegen is. 

Heeft u ondertussen een nieuwe of andere partner, dan tellen ook zijn/haar inkomens mee. Dit gebeurt ook als uw partner de leningsakte niet mee ondertekende. Bij een tweejaarlijkse renteherziening houden we rekening met het laatst gekende belastbaar inkomen. Bij een vijfjaarlijkse renteherziening berekenen we een gemiddeld inkomen over een periode van vijf jaar. Zo kunnen inkomsten van uw nieuwe partner meetellen, die dateren van voor de tijd dat hij/zij bij u woonde.

De herberekende rentevoet stijgt nooit boven de reglementaire, vastgelegde debetrentevoet zonder korting, dit is 4/3 van de referentierentevoet die in uw contract staat. 

De VMSW vraagt alle gegevens op en doet de herberekening automatisch. U moet hier niets voor doen. Alleen als de automatische opvraging niet lukt, zal de VMSW u contacteren om de nodige documenten over te maken.

Opgelet: In de automatische opvraging kan de VMSW niet zien dat er een (nog niet aan de VMSW bekende) gehandicapte is bijgekomen. Als u deze extra persoon nog niet meldde aan de VMSW, contacteert u best zelf de VMSW. 

Leningen aangegaan vanaf 2015 hebben bijna altijd een vaste rentevoet

In de meeste gevallen hebben leningen, aangegaan vanaf 2015, een vaste rentevoet van 2%. Dit komt door de historisch lage marktrentevoeten vanaf 2015.

Aanvragen vanaf juli 2020 gaan nog lager, en hebben een vaste rentevoet van 1,60% (voor leningen op 20 jaar of minder) tot 2,00% (voor leningen op 30 jaar).

Bij een vaste rentevoet zijn er geen renteherzieningen. In sommige periodes tussen 2015 en 2019 kwam de referentierentevoet net iets boven de kritische waarde van 1,50%, en is de rentevoet van uw lening officieel toch herzienbaar. In 95% van de gevallen maakt dat geen verschil. De rentevoet wordt dan wel herzien, maar het resultaat blijft hetzelfde als daarvoor. In uitzonderlijke gevallen (vooral bij hogere inkomens) zou u toch een herziene rentevoet kunnen krijgen die iets hoger gaat dan 2%.

Zelf vragen om uw rentevoet aan te passen door een extra persoon ten laste

U kunt vragen uw rentevoet aan te passen als het aantal personen ten laste Een kind dat jonger dan 18 jaar is of voor wie er kinderbijslag of wezentoelage wordt uitbetaald en dat wettelijk bij de aanvrager woont (gedomicilieerd) of er regelmatig verblijft (niet gedomicilieerd); Een ernstig gehandicapte persoon: dit is de aanvrager of een gezinslid; de ernstige handicap is erkend of was erkend bij de pensionering in het voorbije jaar gestegen is. U kunt dit alleen vragen in de jaren dat er geen automatische herberekening van uw rentevoet is. 

Opgelet: dit kan alleen

  • als u een lening bent aangegaan onder de nieuwe reglementering van 2014 (lening aangevraagd na 1 januari 2014) en 
  • als u de extra persoon ten laste zelf aan de VMSW meldt, minimaal vijf werkdagen voor de verjaardag van de leningsakte. 

Deze korting gebeurt op de verjaardag van het verlijden van de akte. Dan ontvangt u een korting op uw rentevoet. Maar als u al de vaste minimale rentevoet heeft, dan hebt u al het minimum en is een korting dus niet mogelijk.

U moet hiervoor geen documenten opsturen. De VMSW controleert uw melding zelf in het bevolkingsregister en past de korting toe.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.