U wilt vervroegd terugbetalen

U kunt uw lening volledig of deels vervroegd terugbetalen. U moet in beide gevallen een wederbeleggingsvergoeding betalen. 

U wilt uw lening volledig vervroegd terugbetalen

Dat kan. U kunt op elk ogenblik het geleende kapitaal volledig vervroegd terugbetalen. U moet een wederbeleggingsvergoeding betalen op het bedrag dat u terugbetaalt. 

Bij verkoop van de woning moet u altijd volledig vervroegd terugbetalen. 

U wendt zich dan rechtstreeks tot uw notaris, die de nodige documenten voor de terugbetaling van de lening aan de VMSW zal bezorgen. De notaris zorgt ook voor de opheffing (handlichting) van de hypotheek op uw woning. 

U wilt een deel van uw lening vervroegd terugbetalen

Dat kan op twee manieren. 

U kunt één keer per kalenderjaar een zelf gekozen bedrag vervroegd terugbetalen. 

U kunt ook meer dan één keer in hetzelfde jaar een bedrag vervroegd terugbetalen, maar dan moet dit bedrag ten minste 10% van het geleende kapitaal zijn. Heeft u bijvoorbeeld 100.000 euro geleend, dan moet zo een vervroegde terugbetaling minstens 10.000 euro bedragen. 

U betaalt ook een wederbeleggingsvergoeding, als u een deel van uw lening vervroegd terugbetaalt. 

De wederbeleggingsvergoeding: hoeveel kost sneller afbetalen?

U betaalt altijd een wederbeleggingsvergoeding, als u sneller wilt afbetalen. 

De vergoeding bestaat uit drie maanden interest op het vervroegd terugbetaalde leningsbedrag aan de rentevoet die bij de terugbetaling geldt. 

Voorbeeld:

Uw rentevoet is 3% en u wilt 10.000 euro vervroegd terugbetalen. Dan betaalt u ongeveer 75 euro wederbeleggingsvergoeding. 

Hoe verloopt de berekening?

  • 3% van 10.000 euro = 300 euro
  • Deel dit door vier, want 3% slaat op een volledig jaar, maar drie maanden is een vierde van een jaar.

De VMSW berekent de vergoeding bij de terugbetaling. U kunt een afrekening vragen bij uw dossierbeheerder. Als u vervroegd afbetaalt omdat u uw beleende woning verkoopt, verloopt de afrekening via de notaris.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.