Om een woning te behouden na relatiebreuk

U kunt, na echtscheiding of relatiebreuk, lenen om uw ex-partner uit te kopen. In dit geval kunt u ook lenen om al bestaande hypothecaire kredieten op de gezinswoning te herfinancieren.

Hiervoor moet u een getekende overeenkomst voorleggen, waarin duidelijk vermeld staat welke opleg u aan uw ex-partner moet betalen. Ten laatste bij het tekenen van de leningsakte moet de echtscheiding of de stopzetting van de samenwoonst zijn overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. 

Voor de herfinanciering van een lening die niet bij de VMSW loopt, hebben we een afrekening van uw kredietgever nodig.

Naast een eventuele herfinanciering kunt u maximaal het bedrag van de opleg lenen. Uw woning moet voldoen aan de maximale verkoopwaarde. 

De tabel toont hoeveel de woning, inclusief de grond, maximaal waard mag zijn. Dit is de geschatte vrijwillige openbare verkoopwaarde van de afgewerkte woning. 

De waarde mag hoger zijn:

  • als u bij de aanvraag een kind jonger dan 6 jaar heeft 
  • als u drie of meer personen ten laste heeft
  • als de woning in cluster 1 of cluster 2 ligt
  Cluster 0 Cluster 1 Cluster 2
Maximale waarde van de woning 228.600  251.400 274.300
Vanaf derde persoon ten laste + 11.500 + 12.600 +13.800
Per kind jonger dan 6 jaar + 11.500 + 12.600 +13.800


Deze maximale verkoopwaarden gelden niet als u voor de woning al een lening van de VMSW of het Vlaams Woningfonds heeft. 

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.