Om een sociale koopwoning te kopen

Als u een sociale koopwoning koopt, dan is het maximale leningsbedrag gelijk aan de verkoopprijs van de woning en de grond, inclusief btw, en de eventuele kostprijs van de afwerking ervan. Afwerking slaat op het plaatsen van vloeren in leefruimten, tegels in de badkamer en keukenuitrusting. 

De maximale verkoopwaarde van de woning geldt niet voor een sociale koopwoning, maar er geldt wel een maximale verkoopprijs met dezelfde bedragen.

De maximale verkoopprijs van de woning

U kunt alleen een lening krijgen als de verkoopprijs plus de geraamde prijs van de afwerking van de woning niet te hoog is. Beide prijzen rekenen we exclusief btw.

De tabel toont hoeveel de woning, inclusief de grond, maximaal mag kosten.

De prijs mag hoger zijn:

  • als u bij de aanvraag een kind jonger dan 6 jaar heeft
  • als u één of meer personen ten laste heeft
  • als de woning in cluster 1 of cluster 2 ligt 
  Cluster 0 Cluster 1 Cluster 2
Maximale verkoopprijs van de woning 228.600  251.400 274.300
Vanaf eerste persoon ten laste + 11.500  +12.600 +13.800
Per kind jonger dan 6 jaar + 11.500 + 12.600 +13.800


 

Belening van de afwerking van de sociale koopwoning

U koopt meestal een sociale koopwoning zonder enkele elementen die nauw samenhangen met de persoonlijke smaak van de koper. Het gaat dan vaak om de keuken, de vloeren en de afwerking van de badkamer. U kunt maximaal 12.500 euro (inclusief btw) bijlenen om deze elementen te installeren. De afwerking schatten we via het modelbestek van de VMSW.

De kostprijs van deze geraamde werken, exclusief btw, komt bij de aankoopprijs van de woning, om te bepalen of de woning voldoet aan de maximale verkoopprijs.

Maximaal leningsbedrag

Het leningsbedrag is beperkt tot de geschatte vrije marktwaarde van de woning (eventueel na afwerking). U kan btw bijlenen, zolang het totale leenbedrag niet boven de geschatte waarde uitkomt.

Belening van de erfpacht voor de grond

Als u leent om een sociale koopwoning te kopen, leent u normaal gezien ook om de grond aan te kopen. Maar u kunt ook lenen voor een grond die u in erfpacht krijgt. Om te bepalen of de woning voldoet aan de maximale verkoopprijs, rekent u dan de erfpachtvergoeding voor de grond mee die u bij de start betaalt, exclusief de registratierechten op die erfpachtvergoeding.

Er zijn twee extra voorwaarden:

  • Een aankoopoptie voor de grond mag ten vroegste 10 jaar na het aangaan van de erfpacht gelicht worden.
  • De duur van de lening mag maximaal twee derden zijn van de duur van de erfpachtovereenkomst.

De registratierechten op de erfpacht voor de grond zijn beleenbaar zolang het totale leningsbedrag niet hoger is dan de geschatte vrije openbare verkoopwaarde.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.