Stap 3 - U ontvangt een schriftelijk aanbod om te tekenen

De VMSW keurt uw aanvraag goed, als u aan de voorwaarden voldoet en uw woning is goedgekeurd.

U ontvangt dan per brief een schriftelijk aanbod van de VMSW. Dit ontvangt u binnen de maand nadat uw leningsdossier volledig is.

U ondertekent dit schriftelijk aanbod en stuurt het terug naar de VMSW. Zodra de VMSW dit ontvangen heeft, kan de VMSW de nodige documenten aan de notaris bezorgen.

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.