Stap 3 - U ontvangt een schriftelijk aanbod om te tekenen

De VMSW keurt uw aanvraag goed, als u aan de voorwaarden voldoet en uw woning is goedgekeurd.

U ontvangt dan per brief een schriftelijk aanbod van de VMSW. Dit ontvangt u binnen de maand nadat uw leningsdossier volledig is.

U ondertekent dit schriftelijk aanbod en stuurt het terug naar de VMSW. Zodra de VMSW dit ontvangen heeft, kan de VMSW de nodige documenten aan de notaris bezorgen.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.