Stap 2 - Controle van uw aanvraag en schatter op bezoek

De sociale huisvestingsmaatschappij en de VMSW controleren uw aanvraag.

De SHM kijkt na of u aan de voorwaarden voldoet. Voldoet u niet, dan kunt u geen lening krijgen en wordt uw dossier stopgezet.

Gratis schatting van de woning

Een schatter van de VMSW komt de te belenen woning bekijken om de waarde vast te stellen. Als u renovatiewerken uitvoert, komt de schatter tijdens de werken op plaatsbezoek.

Schattingen en plaatsbezoeken zijn altijd gratis. Bied de schatter geen geld of geschenken aan, dit helpt uw dossier niet vooruit en de schatter zal dit niet aannemen.

De schatter zal de woning kort onderzoeken. De schatting is geen grondige technische expertise van de woning, maar dient alleen om specifieke reglementaire vaststellingen te doen. U kunt de schatter dus niet aansprakelijk stellen als er nadien nog gebreken aan de woning ontdekt worden.

Voor het plaatsbezoek: verzamel de nodige documenten

De schatter heeft de volgende documenten nodig om de schatting uit te voeren. Bezorg deze documenten dus tijdig aan de SHM.

  • Een uittreksel uit de kadastrale legger. Hierop staat onder andere het bouwjaar en het grondoppervlak. Dit is NIET het aanslagbiljet onroerende voorheffing. (Hiermee kan de schatter niets doen.)
  • Maak per verdieping een schets van de woning met (ongeveer) de juiste afmetingen.
  • Verkoopcompromis (bij openbare verkoop moet de verkoop definitief zijn)

Bij een appartement zorgt u ook voor:

  • Twee uittreksels uit de kadastrale legger: een voor de grond en een voor het appartement.
  • Bewijs van het aandeel in de gemene delen (basisakte of verkoopcompromis)

Bij verbouwingswerken: u ontvangt van de SHM een formulier ‘ramend bestek’ (op stevig roze papier). U kunt het meenemen naar de woning en daar de werken invullen die u wilt uitvoeren.

De afspraak voor het plaatsbezoek

De schatter zal u zelf contacteren om een afspraak te maken voor een plaatsbezoek. U moet dus niet zelf het initiatief nemen om een afspraak te maken. De plaats van afspraak is altijd de woning waarvoor u een lening aanvraagt.

Is een schatting van de woning nodig, dan contacteert de schatter u binnen de 2 weken nadat u alle nodige documenten voor de schatting heeft ingediend. Afspraken worden telefonisch gemaakt. Daarom noteert de SHM uw gsm-nummer bij de aanvraag. Hou uw gsm dus goed bij de hand, zodat de schatter u vlot kan bereiken. Als u ondertussen van gsm-nummer verandert, verwittig dan meteen de SHM.

Een schatting vindt altijd plaats tijdens de week binnen de werkuren. Een afspraak in het weekend of ’s avonds is niet mogelijk.

Is dit moeilijk voor u? Meld dit dan als de schatter u contacteert voor een afspraak. Vaak volstaat het dat een familielid of kennis de schatter binnenlaat. De schatter kan nadien nog eventuele opmerkingen met u telefonisch bespreken.

De schatter geeft een tijdsspanne op waarbinnen het bezoek zal plaatsvinden (bijvoorbeeld woensdag tussen 10 en 12 uur). De schatter legt normaal gezien een reeks bezoeken af met de wagen. Het is dus onmogelijk om een exact uur af te spreken.

Tijdens het plaatsbezoek

De schatter onderzoekt tijdens het plaatsbezoek

De schatter gaat via een checklist (pdf - 71 kB) na of de woning voldoet aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen (zoals vermeld in artikel 5 van de Vlaamse Wooncode).

Als de woning niet voldoet, moet u verplicht lenen om de ‘noodzakelijke werken’ uit te voeren. Dan wordt een ramend bestek opgemaakt of worden deze noodzakelijke werken aangeduid op het ramend bestek dat u al opmaakte om verbouwingswerken uit te voeren. Dit opgemaakte ramend bestek voor verbouwingswerken zal de schatter sowieso met u bespreken tijdens het plaatsbezoek. Uiteindelijk is het ramend bestek de lijst van alle werken waarvoor u leent, samen met een raming van de kostprijs.

Nadat de schatting plaatsvond, ontvangt u een brief waarin staat of de woning voldoet aan de voorwaarden. In die brief vindt u ook de bedragen die u maximaal kunt lenen en het leenbedrag voor de verbouwingswerken die op het ramend bestek staan.

Nadat uw lening is goedgekeurd en de werken plaatsvinden, komt de schatter (als dit nodig is) nog op plaatsbezoek. Zo’n plaatsbezoek vindt plaats nadat u een aanvraag om geld heeft ingediend.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.