Stap 1 - Vraag een lening aan bij een sociale huisvestingsmaatschappij

Zoek een sociale huisvestingsmaatschappij

Om een lening aan te vragen, gaat u naar een sociale huisvestingsmaatschappij die de Vlaamse Woonlening aanbiedt als kredietbemiddelaar en verbonden agent van de VMSW.  

De sociale huisvestingsmaatschappij zal u helpen om uw aanvraag in te dienen. 

Op de referentiedatum wordt ook de rentevoet van de lening vastgelegd. U betaalt bij uw aanvraag ook de dossierkost van 100 euro.

Zodra uw leningsaanvraag in het informaticasysteem zit, is er automatisch budget gereserveerd voor uw lening. Het kan dus niet dat bij uw aanvraag alles in orde is en dat u nadien hoort dat er geen budget meer is voor uw lening. Zonder budget kan de aanvraag namelijk niet worden ingevoerd.  

Welke documenten neemt u mee?

U contacteert best vooraf de sociale huisvestingsmaatschappij. Zo weet u welke documenten u moet meebrengen, om uw aanvraag in orde te brengen. 

Identiteit 

Neem zeker uw identiteitskaart mee. De sociale huisvestingsmaatschappij is verplicht een kopie te nemen. 

Inkomen 

Uw ‘gezamenlijk belastbaar inkomen’ (en eventuele ‘afzonderlijk belastbaar inkomen’) op uw laatst beschikbare aanslagbiljet telt. U neemt dit ook mee van de personen die samen met u de woning zullen betrekken.

  • U neemt uw laatst beschikbare aanslagbiljet mee of een verklaring dat u geen belastbaar inkomen had.
  • U neemt documenten mee van een niet-belastbaar inkomen zoals het leefloon.
  • Het heeft geen zin een ouder aanslagbiljet met een lager inkomen mee te brengen. De VMSW controleert nadien bij de fiscus wat uw laatste aanslagbiljet is. 

Wat als u nog niet het juiste aanslagbiljet hebt? De VMSW heeft altijd uw officieel aanslagbiljet nodig om uw inkomen (ook het minimaal inkomen) te berekenen.  

Gelden niet:

  • een aangifte van uw belastingen
  • een berekening van uw aanslagbiljet (bv. via tax-on-web)
  • andere documenten dan uw aanslagbiljet waarop uw belastbaar inkomen al staat 

Zolang de aanslag niet door de belastingen is bevestigd, blijft u namelijk in het stadium van een aangifte. Op een aangifte van inkomsten kan de VMSW nooit voortgaan. 

Gezin 

Uw SHM kan u vragen een attest van uw gezinssamenstelling mee te brengen, als zij dit zelf niet elektronisch kan opvragen. Dit attest krijgt u bij de gemeente. 

Wonen uw kinderen niet altijd, maar wel regelmatig bij u? Neem dan het vonnis, de notariële akte of een overeenkomst die beide ouders tekenden als bewijs mee. 

Zijn uw kinderen 18 jaar of ouder en ontvangt u nog kinderbijslag of wezentoelage? Neem dan de verklaring mee van de Kas voor Gezinsvergoedingen. 

Bent u of een gezinslid officieel mindervalide? Neem dan het attest of bewijs hiervan mee. Dit is een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of van de Kas die de invaliditeitsvergoeding uitbetaalt. Het attest moet de invaliditeitsgraad vermelden.   

Betalingsuitstel

U kunt aan het begin van uw lening alleen voor betalingsuitstel kiezen als de duurtijd van uw lening niet verlengd wordt boven 25 jaar.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

De SHM houdt de informatie bij in lijsten en dossiers. Ze gebruiken de informatie om na te kijken of u recht hebt op iets of om u beter te kunnen helpen. Het is niet de bedoeling dat de organisaties informatie over u opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om uw informatie te krijgen. Dat is geregeld in een privacywetegving die u beschermt.

Wilt u weten aan wie de woonorganisaties uw informatie wel mogen doorgeven en waarom? Dan kunt u dit nalezen op onze webpagina over privacy binnen de sociale huisvesting.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.